fbpx

ספרות מקצועית מומלצת לקורס קלפים טיפוליים

רשימת ספרות מקצועית לקורס קלפים מטאפוריים טיפוליים:

אילון, ע. (1993). המוות בספרות והספרות כתרפיה. בתוך: ר. מלקינסון, ש. רובין, א. ויצטום.  אובדן ושכול בחברה הישראלית. ירושלים: משרד הביטחון, ההוצאה לאור.
אילון,ע. סיסו-אילון, ב. (2006). מעבר למילים –קלפי סיפור מטפוריים  ככלי טיפולי “פסיכואקטואליה” ( 27.3.06)
אליצור, א. (1992). ציפורים בראש, פרפרים בבטן וחיות אחרות. שיחות  ו’ (2),
בראדשו, ג’. (1990). השיבה אל הילדות .תל- אביב :  מטר.
דורון, מ. ואלון, י. (2007). המטאפורה והחשיבה המטאפורית בטיפול. שיחות, כרך כ”א,  מס. 3 עמ’ 335-341.
הרמן ג’,ל (1992). טראומה והחלמה, הוצ’ עם עובד
וייט, מ., אפסטון, ד. (1999). אמצעים סיפוריים למטרות טיפוליות. תל אביב: צ’ריקובר.
ויניקוט, (1995). משחק ומציאות. תל אביב: עם עובד.
יאלום א.( 1997). על הספה , הוצ’ עם עובד  תל-אביב
יונג,  ק. (1974). האני והלא מודע. תל אביב: הוצאת דביר.    (2006).
מציאות פנטסטית – הדרכה יצירתית בתרפיה. חיפה: הוצאת נורד.
להד,  מ., אילון ע. (1995). על החיים ועל המוות. חיפה: הוצאת נורד.
להד, מ. (1997).  המצאת הסיפור בשישה חלקים , מודל  BASIC PHבתוך :ס. ג’נינגס. דרמה תרפיה הלכה למעשה 2. חיפה:הוצאת אח.
נצר, ר. (2011). מסע הגיבור תל אביב:  מודן
סולמס, מ. טרנבול, א. (2005). המוח ועולם הנפש. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
עומר, ח, ואלון נ.  1997) ) מעשה הסיפור הטיפולי. תל אביב:  מודן,
עומר,ח. (1997). הסיפור האמפטי . שיחות 12(1), עמ’ 20-13.
פרי,ר. (2003). מעשה ביצירה – תהליך היצירה מיתוסים ואגדות.  בן- שמן : מודן. פרק 1. . עמ’ 27-15,   ופרק עמ’ 74-43
צור, ע. (2003). להיות פרפר- כוחו של הדמיון.בן שמן: מודן.
קייסמנט פ.( 1988). , ללמוד מן המטופל , הוצ’ דביר.
קירשקה, ו.(1999). סוד הקלפים המספרים.חיפה: הוצאת נורד.
קמפבל, ג’. (1998).  כוחו של מיתוס. בן שמן : מודן.
רוזן, ס. (1996). קולו של מילטון אריקסון. חיפה: הוצאת נורד.
רוברטסון,ר. (2004). יונג-מדריך לפסיכולוגיה היונגיאנית. תל-אביב:ידיעות אחרונות
שמילוביץ, א. ( 2007), נגיעת קלף – מדריך יצירתי לקלפים טיפוליים. הרצליה.
למידע נוסף עברו לעמוד קורס קלפים טיפוליים>>
לפרטים נוספים ולקביעת פגישת יעוץ אישית

לפרטים נוספים וקביעת פגישת ייעוץ לחצו כאן >>