השפעתה של רכיבת סוסים טיפולית על ילדים עם שיתוק מוחין

מטרתו של מחקר זה הייתה בדיקת שינויים ביציבה אצל ילדים עם שיתוק מוחין ספסטי לאחר השתתפותם בתכנית של רכיבת סוסים טיפולית.