Best Lemon Cake (3)

לימודי גרפולוגיה דינאמית

כתב ידם של אחרים תמיד סקרן אותך ? הקשר בין כתב היד לאישיותו של האדם מרתק בעיניך ?

כולנו נולדים עם סל כישורים ותכונות המיוחדות רק לנו, בעזרת הגרפולוגיה נלמד לזהות את הכישורים המיוחדים הללו ולנתב אותם לעשייה נכונה המתאימה לנו. אף על פי שכולנו למדנו לכתוב על פי אותו דגם אותיות, כל אחד מפתח לעצמו כתב יד שונה, כתב היד משתנה ומתעצב בד בבד עם התפתחות האישית שלנו.  המוח האחראי על התהליכים הפיזיים והנפשיים שלנו הוא גם האחראי גם על פעולת הכתיבה, לכן התבוננות בכתב היד מאפשרת לנו  הצצה על נפש האדם ועל עולמו הלא מודע, על כישוריו המנטליים, החברתיים והרגשיים, על מידת הבשלות שלו, על כושר הסתגלותו ועל מצבו הנפשי. כמאבחנים בגרפולוגיה דינאמית נוכל ללמוד ולהבין דרך כתב היד את אישיותו של הכותב וכך להכווינו לצמחיה אישית ולהגשמה עצמית. הקורס נלמד בתפיסת עולם הוליסטית שזורה בתאוריות פסיכולוגיות שמעשירות ומעמיקות את המודעות העצמית של התלמיד ככלי להתפתחות אישית ומקצועית.  אם בוער בך הרצון לדעת ולהעמיק עוד, לאבחן, לייעץ ולעזור מקומך כאן איתנו בלימודי גרפולוגיה דינאמית.

תכניות רב שנתיות
מגמות לימוד

מטרת הקורס

להקנות שיטת אבחון יעילה, עמוקה ומהימנה המהווה כלי עזר עצמתי בתהליכי צמיחה אישית/טיפול/ייעוץ/אימון ועוד.

מטרת הקורס ללימודי גרפולוגיה דינאמית להכשיר אנשי מקצוע להשתמש באבחון ככלי לשיקוף אובייקטיבי של הנועץ/מטופל, לסייע לו להגיע למודעות עצמית בהירה ובעקבותיה לקבל החלטות מדויקות בתחומי חיים מגוונים.

החומר נלמד בתפיסת עולם הוליסטית שזורה בתיאוריות פסיכולוגיות שמעשירות ומעמיקות את המודעות העצמית של התלמיד ככלי להתפתחות אישית ומקצועית. בזכות אופי החומר הנלמד, מתאפשרת לתלמידים התבוננות עצמית, מזווית ראיה חדשה ומרתקת, המשקפת להם סכמות חשיבה וההתנהלות שניהלו אותם עד כה באופן בלתי מודע. מודעות זו היא בסיס הכרחי לצמיחה והתפתחות אישית.

הקורס (שנה א'+ב') מוכר מטעם "האגודה הישראלית לגרפולוגיה מדעית" ומהווה חלק מדרישות ההכנה למבחני האגודה.

מכללת כרכור כבר 22 שנה מובילה בתחום הרפואה המשלימה

סוד כוחו של האבחון הגרפולוגי 

ההבעה הגראפית היא תוצר שיתוף פעולה מרתק בין פקודות המוח, שריריי היד, בתיאום מדויק עם העיניים. אלה נעשים בתנופיות (תנועה) המייחדת את הטמפרמנט הייחודי של הכותב, במקביל לעיבוד קוגנטיבי של התכנים הנכתבים, תוך התארגנות במרחב. שיתוף מורכב זה, יוצר ביטוי גראפי ייחודי שמאפיין באופן חד פעמי את הכותב. בשל מורכבות זו, טומנת בחובה ההבעה הגראפית היבטים שונים של אישיות הכותב, שברובם אינם מודעים. על כן, כתבי יד וציורים מהווים דרך יעילה לפתוח צוהר לעולמו הפנימי של הכותב/מצייר.

מבנה הקורס

היקף שעות לימוד: 121שעות אקדמיות

מס' פעמים בשבוע: פעם בשבוע.

מס' מפגשים כולל: 26

אירועים במכללת כרכור